süper üye ol sınırsızca kullan


Arama
 • Gelişmiş Arama
 • Standart Arama

Hızlı Arama
 • Son 25 Bayan
 • Son 25 Erkek
 • Online Bayanlar
 • Online Erkekler
 • Bugün Doğan 25 Bayan
 • Bugün Doğan 25 Erkek
 • Arkadaş Listem
 • Engelleme Listem
 • Forum Ara
 • Takip Listem
 • Yeni Grup Aç
 • Gruplarımı Göster
 • Grup Kategorileri
 • Grup Ara
 • Yardım

Grupları Listele
 • Alfabetik Sırada
 • Açılış Tarihine Göre
 • Üye Sayısına Göre
 • Yazılan Mesaj Sayısına Göre
 • Profilimi Göster
 • Üyelik Bilgilerimi Değiştir
 • Özelliklerim
 • İstatistiklerim
 • Üyeliğimi Uzat

Profilimi Güncelle
 • Temel Bilgiler
 • Fotoğraf Ekle / Düzenle
 • Benim Durumum
 • Ne Arıyorum
 • Fiziksel Özelliklerim
 • Yaşam Tarzım
 • En Sevdiklerim
 • Kişilik Özelliklerim

Profil Ayarlarım
 • Ayarlarım


Artık Üye Fotoğraflarını
Oyluyoruz
Şu an sizin fotoğraflarınız
oylanıyor olabilir!
Üyelerimizden Gelenler
Arkadas.Com ' un pekiştirdiği dostluklar
LaVinYaDan-Nagmele® Grubu
Devamı için tıklayınız

 
F o r u m

   Tüm Forumlar
   Yaşam
   Tarih
   BUGÜN ULU HAKANIMIZ II. ABDULHAMİD`İN 90. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ...
 


Bu yazıya sizde mesajınızı ekleyebilirsiniz
Gönderen Mesaj
tahtaradyo
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
39 yaşında / Erkek
Yurtdışı
Falkland Adaları
Aktif Toplam Yazı : 365
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 11.02.2009 14:08


Bugün, Sultan II. Abdülhamid’in ölümünün 90. yıldönümü. O kimilerine göre ‘Kızıl Sultan’ kimilerine göre ise ‘Ulu Hakan’… Peki 33 yıl Osmanlı’yı yöneten hükümdar nasıl biridir?

Bugün yazarı Erhan Afyoncu’nun Sultan ikinci Abdülhamit’le ilgili aktardıkları…

Bugün, Sultan İkinci Abdülhamid’in ölümünün 90. yıldönümü. İkinci Abdülhamid’i kimileri Kızıl Sultan diye aşağılarken kimileri de Ulu Hakan diyerek göklere çıkarırlar. Bu yüzden, İkinci Abdülhamid, en çok hakkı yenmiş ve en az anlaşılmış Türk hükümdarıdır.

En çok tartışılan Osmanlı padişahı İkinci Abbülhamid’in 33 yıllık hükümdarlık yılları tarihimizin en önemli dönemlerinden biridir. Türk tarihindeki en önemli örgüt olan İttihat ve Terakki bu dönemde kurulurken, hâlâ gündemimizden düşmeyen Ermeni meselesi ve Musul petrolleri meselesi de sultanın hükümdarlığında ortaya çıktı. Modernleşme tarihimizin en önemli adımlar sultan Abdülhamid döneminde atıldı.

BİR HÜKÜMDAR YETİŞİYOR

Sultan İkinci Abdülhamid 21 Eylül 1842′de doğdu. Babası Tanzimat Fermanı’nı ilân eden Sultan Abdülmecid (1839-1861), annesi ise Tir-i Müjgan Kadın Efendi’dir. İkinci Abdülhamid 11 yaşındayken annesini, 19 yaşındayken de babası Sultan Abdülmecid’i kaybetti. Amcası Sultan Abdülaziz’in (1861- 1876) hükümdarlık yıllarında Maslak’taki köşkü, Tarabya’daki yazlığı ve Kağıthane’deki çiftliği arasında, ailesiyle beraber kendi hâlinde bir hayat yaşadı.

Şehzadeliği döneminde, 1864′te Sultan Abdülaziz’in Mısır’a yaptığı seyahate, 1867′de de Fransa, İngiltere, Belçika, Almanya, Avusturya- Macaristan’ı içine alan Avrupa seyahatine katıldı. Sultan Abdülhamid, bu seyahatte Batılılar’ın hayat tarzını, gelenek ve göreneklerini, protokol yöntemlerini bütün ayrıntılarıyla görme fırsatı bulmuş, dünyanın en ileri tekniklerini, buluşlarını yerinde görmüş, Avrupa’nın hangi düzeye vardığını anlamıştı.

Sultan Abdülaziz’in son yıllarında ortaya çıkan gelişmeler, ülkenin kaderini derinden etkilediği gibi, Abdülhamid’in geleceğinin şekillenmesinde de önemli rol oynadı. Bir darbeyle 30 Mayıs 1876′da Sultan Abdülaziz tahttan indirilerek, öteden beri tahta geçmek için Meşrutiyetçilerle işbirliği içerisinde olan Beşinci Murad padişah yapıldı.

Ancak Beşinci Murad son dönemde yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenip, rahatsızlanmıştı. Meşrutiyet taraftarları, Beşinci Murad’ın hastalıklı hâliyle amaçlarına ulaşamayacaklarının farkındaydılar. Bu yüzden veliaht Abdülhamid’le Meşrutiyet’in ilânı hususunda anlaşıp, 31 Ağustos 1876′da tahta çıkardılar. İkinci Abdülhamid, tahta çıkar çıkmaz büyük meselelerle karşılaştı. Balkanlar’da istediği tavizleri alamayan Rusya, 24 Nisan 1877′de Osmanlı Devleti’ne savaş ilân etti.

Savaş büyük bir hezimetle sona erdi. Sultan Abdülhamid, savaşın sonunda meydana gelen gelişmeler üzerine 13 Şubat 1878′te Meclis’i süresiz tatil etti. Ancak anayasayı yürürlükten kaldırmamıştı.

DEVLET YILDIZ’DAN YÖNETİLİYOR

İkinci Abdülhamid’in Meclis’i kapatması, daha sonra girişeceği, iktidarı Bâbıâli’nin, yani hükümetin elinden alarak Saray’a taşıma hamlelerinin ilkini teşkil etmekteydi. İkinci Abdülhamid yavaş yavaş Saray’ın hakimiyetini arttırdı. İkinci Abdülhamid hükümeti devreden çıkartıp, Bâbıâli’de yapılması gereken işleri Saray’a aktarınca, buradaki bürokratik işlemler eskiye oranla çok arttı ve Saray bürokrasisi Bâbıâli’nin yerini aldı.

Sultan Abdülhamid’in, padişah olduktan sonra Dolmabahçe Sarayı yerine Yıldız’da ikamet etmeyi tercih etmişti. Sultan, padişahlığının ilk yılları hariç, Yıldız Sarayı’ndan fazla ayrılmadı. İkinci Abdülhamid, hükümdarlık yıllarında dış politikada ustaca bir siyaset güderek Osmanlı Devleti’ni ayakta tutmaya çalıştı.

Bunun için Avrupalı büyük güçlere karşı, sonradan büyük devletler arasına katılan Almanya’ya yakınlaşıp, çok sayıda Müslüman sömürgeye sahip olan Fransa, İngiltere ve Rusya gibi devletlere karşı da İslâmcılığı bir tehdit unsuru olarak kullandı. İkinci Abdülhamid, padişahlığı döneminde büyük devletler arasındaki rekabeti sürekli körükleyen, tarafsız, bağımsız, çoğu zaman barışçı, bazen tavizkâr fakat yeri geldiğinde de tehditkâr bir dış politika anlayışı izledi.

MODERNLEŞMENİN MİMARI

İkinci Abdülhamid, hükümdarlık döneminde Tanzimat Fermanı’yla başlayan modernleşme sürecini devam ettirdi. Tanzimat reformlarının öngördüğü modernleşmeye sıkı sıkıya bağlı kaldı. Günümüzde varlığını devam ettiren birçok kurum İkinci Abdülhamid döneminde kurulmuştur. Sultan, modernleşmenin en önemli unsuru olarak eğitimi görüyordu.

Bu yüzden döneminde ülkedeki modern eğitim veren okulların sayısı bir hayli artırdı. Eğitim yanında, maliye, ulaşım, haberleşme, sağlık, sanayi ve ticaret, ziraat, hayır kurumları vesaire gibi konularda önemli atılımların yapıp, birçok kurumu oluşturdu. Sultan Abdülhamid zamanında her vilayette mektepler, hastaneler, yollar, çeşmeler, yapıldı. Eğitimin ülke geneline yayılması İkinci Abdülhamid döneminde oldu.

SÜRGÜN VE GÖZALTI

İkinci Abdülhamid’in hükümdarlığının son yıllarında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin faaliyetleri arttı. Bunun üzerine, uzun süren mücadeleli bir saltanat döneminden sonra, manen ve ruhen yorgun düşen İkinci Abdülhamid, “Suyun akışına gideceğim” diyerek 23 Temmuz 1908′de, Meclis’in tekrar açılmasına izin verdi. 13 Nisan 1909′da 31 Mart Vakası meydana geldi. İstanbul’da çıkan isyan Rumeli’den gelen Hareket Ordusu tarafından bastırıldı.

Aslında isyan çıkmasından hiç sorumlu olmadığı halde, Yeşilköy’de toplanan Meclis, 27 Nisan 1909′da İkinci Abdülhamid’in tahttan indirilip, Beşinci Mehmed Reşad’ın padişah yapılması kararını aldı. Sultan Abdülhamid, tahttan indirildikten sonra Selânik’e gönderilerek Alâtini köşkünde göz hapsinde tutuldu.

1912′de Balkan Savaşı’nın çıkınca İstanbul’a getirilerek, Beylerbeyi Sarayı’na yerleştirildi. Beylerbeyi Sarayı’ndaki gözaltı süresi devam ederken, 10 Şubat 1918′de hayatını kaybetti. Divanyolu’ndaki Sultan Mahmud türbesine, dedesi Sultan İkinci Mahmud ve amcası Sultan Abdülaziz’in yanlarına defnedildi. Cenazeye çok büyük bir kalabalık katılmış ve derin bir teessür içinde olan halk “bizi bırakıp nereye gidiyorsun” diye hıçkırıklarla Sultan Abdülhamid’i son yolculuğuna uğurlamıştı.

TARİHİN KAPISI SULTAN ABDÜLHAMİD’E AÇILIYOR

Üsküdar Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Dr. Coşkun Yılmaz ve birçok akademisyenin katılımıyla “Tarihin Kapısı” nı bu ay 13 Şubat’ta aralayacağız. İzleyicilerle karşılıklı iletişim esasına dayanan ve sıcak bir ortamda gerçekleşen Tarihin Kapısı programında günümüzdeki olayların tarihi arka planı ve tarihi olayların günümüze yansımaları minyatür, gravür, eski fotoğraf vb gibi görsel materyallar eşliğinde anlatılarak bir tür görsel tarih anlatımı gerçekleşiyor. Tartışmalı olarak İkinci Abdülhamid ve döneminin gerçeklerini öğrenmek isteyen tarih meraklısı herkesi 13 Şubat Çarşamba saat 20′de Altunizade Kültür Merkezi’ne (Capitol’ün arkasında) bekliyorum.

BİR KARIŞ TOPRAK

Abdülhamid taraftarları İkinci Abdülhamid döneminde bir karış toprak kaybedilmediği söylerler. Karşıtları ise imparatorluk döneminde en büyük kayıpların Sultan Hamid’in döneminde olduğunu ifade ederler. Aslında her iki görüş de doğru değildir. 1877-1878 Osmanlı Rus savaşı sonrasında Balkanlar’da ve Doğu Anadolu’da toprak kaybedilmiş, 1881′de Tunus Fransızlar, 1882′de Mısır İngilizler tarafından işgal edilmiş, Kıbrıs İngiltere’ye, Doğu Rumeli vilayeti Bulgaristan’a bırakılmıştı.

Ancak bu toprak kayıplarının İkinci Abdülhamid’in saltanatının ilk yıllarında olduğuna dikkat edilmelidir. İkinci Abdülhamid, devlet idaresine hakim olduktan sonra dikkatli bir dış politika izleyerek fazla bir kayıp vermemeye çalıştı. Sultan, 19. yüzyılda hiçbir devletin sadece kendi gücüne dayanarak politika oluşturmadığı, aralarında ittifaklar yapmak suretiyle daha güçlü olmaya çabaladıklarının farkındaydı.

Bu yüzden devletler arasındaki dengeleri kollayarak politika üretti. Bu uğurda zaman zaman tavizler vermek zorunda kaldığı anlar da oldu. Ama bu durum hiçbir zaman devletin aciz durumlara düşürülmesi pahasına gerçekleşmedi. İkinci Abdülhamid Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesine, Filistin’e Yahudilerin yerleşmesine sürekli karşı çıkmış, kutsal toprakların, petrol bölgelerinin elde tutulmasına azami gayret göstermiş, bu alanlarda en ufak bir tavize yanaşmamıştı.

SON OSMANLI TÜRBESİ BAŞINDA ANILIYOR

Osmanlı Devleti’nin son padişahı 2. Abdülhamit, 90. ölüm yıldönümünde törenle anılıyor. Bugün saat 10.30′da Cağaloğlu’ndaki türbesinin başında düzenlenecek törene Osmanlı hanedanının torunları ve bazı fikir adamları da katılacak. Törende, 2. Abdülhamit’in torunu Harun Osmanoğlu, 5. Murat’ın torunu Selahattin Osmanoğlu, Abdülhamit Kayhan Osmanoğlu, Nurhan Osmanoğlu ve Ferizet Osmanoğlu’nun hazır bulunacak. Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve bazı gazeteciler de Sultan 2. Abdülhamit Han hakkında görüşlerini aktaracaklar. Anma töreni Mehmet Tosun tarafından organize ediliyor

MEKANIN CENNET YATTIĞIN YER NUR OLSUN HAKANIM...SENİ 90 YIL SONRA RAHMETLE ANIYORUZ...YOLUNDAN AYRILMAYACAĞIZ...

CORCIL44
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
55 yaşında / Erkek
Darende
Malatya
Aktif Toplam Yazı : 18590
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 11.02.2009 15:07


MEKANIN CENNET YATTIĞIN YER NUR OLSUN HAKANIM...SENİ 90 YIL SONRA RAHMETLE ANIYORUZ...YOLUNDAN AYRILMAYACAĞIZ...mekanı CENNET olsun..

tembelgazili12
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
32 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 476
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 11.02.2009 17:33


allah gani gani rahmet eylesin ulu hakanımıza..o büyük dava adamıydı çünki davası islamdı..allahu teala bizlerinde davasını islam edenlerden eylesin...

dijitalMAHO
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
43 yaşında / Erkek
Bahçelievler
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 1501
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 11.02.2009 20:02


dünya savaslarının arkasında yatan gercek ulu hakaknın tahtan ındırılmesıne kadar dayanır ,sıyonızmın fıkır babası thedor herlz ,adbulhamıdın huzuruna defalarca cıkarak fılıstınde toprak satın almak ıstemiştir .

Ancak ulu hakan bu fıkrın altında yatan tehlıkeyı sezınleyerek Herlz `ı her dafasında gerı cevırmiştir ,nıtekım herz bır toplantıda gerçeklerı şu cümlelerle gün yuzune döküyordu .

"Siyonızmın hedefıne ulaşabılmesı vadedilmiş kutsal topraklarda büyük israıl devletının kurulması için osmanlının yıkılmasını beklmek zorundayız".

Söylenen ve hedefleneler abdulmahıdın ındırlmesınden sonra bır bır gerceklesti herkesın vatan kahramanı ılan ettıgı namık kemal abdulhamıdın tahtan ındırılmesı için beklentısı en buyuk ve içten olan vatan şairimizdir.

İmparatorlugun parçalanacağını anlayan ve en buyulk tehdıdın masonlar ve sabetaycılar oldugunu gören abdulmahıd han bır cok tedbır aldı ancak vatan haınlerı ve cıkar odakları cevresını öylesıne kusattılarkı tuttugu butun dallar bırbır kırıldı sonunda olan bıtene yenık düşen abdulmahıdhan ıstanbuldan uzaklastırıldı ve geri döndüğünde osmanlı savaşa girmiş ve dağılmak üzre gelmişti arkasında bıraktıgı osmanlının bır enkaz yıgını oldugunu gören sultan ,faillerin ittihat ve terakkı onun yandaşı ve yaltakçısı jön türkler , sıgındıkları siyasetın ve ideolojıninse körü körüne yapılan batı taklitçiği ve takipçiliği oldugunu çok ıyı bılıyordu tıpkı bugun yasadığımız zerdüşlük gibi...

dijitalMAHO
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
43 yaşında / Erkek
Bahçelievler
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 1501
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 11.02.2009 20:04


hangı eğitimle abdulmahıde serefsız dıyebılıyorsun .kem söz sahıbıne yakışır

CholcE
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
85 yaşında / Bayan
Üsküdar
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 875
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 11.02.2009 20:41


ulumudur tam bilmiyorum da Allah rahmet eylesin..hayat hikayesinide okudum okudum okudum..çok duygulandım..tüh böyle insanlarda ölüyor ya..ona yanarım..

U_S_ovalye
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
36 yaşında / Erkek
Merkez
Rize
Aktif Toplam Yazı : 4105
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 11.02.2009 21:23


Birileri abdulhamidi anmışlar tv lerde gösterdi...Allahım bize islam devleti nasip et diyorlardı...abdülhamitin ölüm yıldönümde en güzel dua bu olsa gerek..Laikliğin anasının bellendiği bu devirde artık şeriat istiyoruz çığlıklarının bu kadar kolay atılabilmesi enterasan..


tembelgazili12
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
32 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 476
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 11.02.2009 23:15


madem şeriat istemek suç komünizmi istemekte ..ikiside rejim karşıtlığıdır..bugün tkp gibi bir parti bu ülke seçimlere giriyorsa türkiye şeriat partisi neden seçimlere giremiyor??

U_S_ovalye
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
36 yaşında / Erkek
Merkez
Rize
Aktif Toplam Yazı : 4105
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 11.02.2009 23:22


Benim için hiç mühim değil tembel..Kimisi turan ister kimisi şeriat ister kimisi özgür kürdisdan ister kimiside komünizm ister...Ancak işin bu kadar serbestçe yapılması tuhaf..İnsanın aklına Mehmet akifler said nursiler ve onların çektiği çileler geliyor...en azından onlar gerçekden davalarına bağlı onurlu insanlardı...(bir o kadarda yanlış yoldalardı ) Şimdikiler çakma şeriatçı :)) Şovmen Ve artık ne kadar rahatlamışlar

Neden şeriat partisi yok dersen grek yok..Onun işini yapacak partiler var...ama adları şeriat partisi değil...Devlet kendine tehdit görmezse adı şeriat olan partilere izin verir...Bugün komünizmi kısa vadede tehdit görmüyor...Tehdit gördüğü vakit bugün ismine onay veren devlet 17 yaşında ki erdal eren gibi vatansever evladlarını haksız yere asmakdan çekinmedi

tembelgazili12
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
32 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 476
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 11.02.2009 23:25


komünizmin artık bir tehdit unsuru olmadığı konusunda mütabıkız:))

ama mehmet akif konusundaki yanlış yol ibaresinde tamamen zıddız bunu bilesin:))

U_S_ovalye
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
36 yaşında / Erkek
Merkez
Rize
Aktif Toplam Yazı : 4105
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 11.02.2009 23:53


"Kısa vadede " Gerçek anlamda kendi ikdidarlarına komünistler kan doğramaya başlayacağı vakit (umarım ben bugünü görürüm ) komünizmin adı bile yasaklanır..ama şimdilik öyle bir durum yok

tembelgazili12
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
32 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 476
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 12.02.2009 13:25


kömünizm bu ülkede konuşulması için öncelikle halkın müslüman kimliğini zayıflatmanız gerekmektedir.müslümanlar sizi pek sallamaz;)

Cengiz
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
39 yaşında / Erkek
Yurtdışı
Rusya Federasyonu
Aktif Toplam Yazı : 223
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 12.02.2009 13:38


Yok bu buna katılmıyor tembelgazili kardeş...

Bu, hem komünist hem müslüman olunur diyen model;) Nasıl olunduğunu da bir türlü açıklayamadı gitti;)

İnşallah yeni komünist model geliştirdiklerinde bu meseleyi tam olarak anlatacaklar...Hem komünist hem müslüman;)

Bizden uzak che`ye yakın olsunlar;)

tembelgazili12
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
32 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 476
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 12.02.2009 13:41


yok yaa bunlar baykalı geçti döneklikte şimdi müslüman komünisti icat etme derdindeler:)))

marks bunları görse hırsından türk milliyetcisi olurdu:)))))

Cengiz
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
39 yaşında / Erkek
Yurtdışı
Rusya Federasyonu
Aktif Toplam Yazı : 223
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 12.02.2009 13:44


Baykal`a bugün 1000 mürid daha geliyor;)

Yarısını komünistler kapsalar iyi olur zaten baksanıza hem müslüman hem komünist olunuyormuş, sıkıntı yok yane;)


[1] [2]
Arkadas.Com forum kuralları için tıklayın...           
 
KAPAT

Sınırsız Kullan