süper üye ol sınırsızca kullan


Arama
 • Gelişmiş Arama
 • Standart Arama

Hızlı Arama
 • Son 25 Bayan
 • Son 25 Erkek
 • Online Bayanlar
 • Online Erkekler
 • Bugün Doğan 25 Bayan
 • Bugün Doğan 25 Erkek
 • Arkadaş Listem
 • Engelleme Listem
 • Forum Ara
 • Takip Listem
 • Yeni Grup Aç
 • Gruplarımı Göster
 • Grup Kategorileri
 • Grup Ara
 • Yardım

Grupları Listele
 • Alfabetik Sırada
 • Açılış Tarihine Göre
 • Üye Sayısına Göre
 • Yazılan Mesaj Sayısına Göre
 • Profilimi Göster
 • Üyelik Bilgilerimi Değiştir
 • Özelliklerim
 • İstatistiklerim
 • Üyeliğimi Uzat

Profilimi Güncelle
 • Temel Bilgiler
 • Fotoğraf Ekle / Düzenle
 • Benim Durumum
 • Ne Arıyorum
 • Fiziksel Özelliklerim
 • Yaşam Tarzım
 • En Sevdiklerim
 • Kişilik Özelliklerim

Profil Ayarlarım
 • Ayarlarım


Artık Üye Fotoğraflarını
Oyluyoruz
Şu an sizin fotoğraflarınız
oylanıyor olabilir!
Üyelerimizden Gelenler
Arkadas.Com ' un pekiştirdiği dostluklar
LaVinYaDan-Nagmele® Grubu
Devamı için tıklayınız

 
F o r u m

   Tüm Forumlar
   Yaşam
   Tarih
   YENİ-OSMANLICILIK NEDİR?
 

tarikpoyraz DİNLENİLEN ŞARKILAR Forum başlığına yazı ekledi - (23:29:19)

Bu yazıya sizde mesajınızı ekleyebilirsiniz
Gönderen Mesaj
Jakoben_Piyade
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
31 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 4354
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 08.02.2009 18:49


I

Yeni-Osmanlı bir ABD “projesi”nin adıdır. ABD’nin bölgesel varlığını sağlama alma ve hareket alanını genişletme yollarından bir tanesi budur. Kürt seçeneğinin Irak’ta artan İran/Şii etkisi nedeniyle zayıflamış olması, ABD gücünün verili sıkışıklığı, İsrail’in devletler sisteminin bütününün meşruiyetini sorgulatacak denli kontrol-dışı hareketi 2000’lerin başından bu yana gündemde olan “yeni-Osmanlı projesi”nin realizasyonunu hızlandırmıştır. Özetlersek yeni-Osmanlı çifte kazıktır: ABD’nin Ortadoğu’ya çaktığı kazık Türkiye iken, Türkiye’ye çakılan ABD kazığı da AKP’dir. Her iki kazık da bugünden yarına çakılmamıştır.

II

Yeni-Osmanlıcılık bir ideolojidir. Bir önceki yazımızda şunu yazmıştık: “ABD, uzun süredir muaf hissettiği rekabetle yeni adımlar atmaya çalışırken kuvvetli biçimde karşılaştığında nasıl tepki verecek? Sanırız ki, tepkilerinden ilki ve en önemlisi kimi köşeleri sağlama almak olacaktır. Emperyalizmin “köşeleri sağlama alma” yolu, işgal değilse, güdümlü-otoriter yönetimlerdir.” Türkiye’deki söz konusu güdümlü-otoriter yönetimin ideolojisi yeni-Osmanlıcılıktır. Tarihsel arka-plan ve bölgesel pivot güç bu ideolojinin söyleminin temel öğelerini oluşturmaktadır.

III

Söz konusu ideoloji 1990’ların ilk yarısında sosyalizmin çözülüşü ile birlikte gündeme gelen “Büyük Türkiye”, “Türk Dünyası”, “Osmanlı Mirası” gibi Türkiye’nin bir bölgesel güç olma yolunda ilerlediği yönündeki iddialardan (*) farklıdır. Bu iddialar, Türkiye’deki “kifayetsiz muhteris” burjuva siyasetinin bir yansıması idi ve boşalan alanlara oynamayı esas alıyordu. Böyle bir ihtirasa devletler-arası sistemde “ben de varım diyecek” belli bir otonomi arayışının eşlik etmesi sürpriz değildi. Bu adımın çökmesi Özal-Demirel-Çiller çizgisinin beceriksizliği ile açıklanamaz. Türkiye, çok özgün bir konjonktürde ABD ile karşı karşıya kalmış, bu noktada burnu sürtülerek Türkiye’ye geri adım attırılmıştır. 1990’lar bu anlamda Türkiye’nin büyük dönemecidir. Kürt savaşının da etkisi ile söz konusu konumlanma çabaları 2000’lere damgasının vuran köksüz ve kendinde gerici “anti-Amerikancılığın” beslendiği zeminlerden biri olmuştur.

IV

Yeni-Osmanlıcılık ABD’nin bölgedeki ve dünya sistemindeki konumunu verili kabul etmektedir. Tanımı gereği emperyalizme uşaklığı içeren, demagojik düzeyde dahi “tam bağımsızlık”, “göreli otonomi” içermeyen bu “icazetli” ideolojinin toplumsal taban bulması Türkiye için işaret ettiğimiz büyük felaketlerden biri olacaktır. Yeni-Osmanlıcılık toplumun ABD’nin polis köpeği olma durumuna rızası anlamına da gelmektedir.

V

Türkiye’nin içinden geçtiği 1990’ları 2000’lere bağlayan ve Türkiye’de burjuva siyasetinin kazığını Amerikancılığa çakan restorasyon döneminin ardından bu iki dönem arasındaki geçişte en önemli faktör 2003 yılının 1 Mart gününde gerçekleşen “kaza”dır. Türkiye’de sivil ve asker kifayetsizler ordusu kazara ABD çıkarlarına ters düşmüş gibi “objektiflere yakalanmış”, fatura, geçtiğimiz beş sene içinde görülmüştür ki, çok ağır olmuştur. Bundan sonraki süreç “tımar” işlevi görmüştür.

Bush, “Erdogan is learning” (Erdoğan öğreniyor) demişti. Bugün Obama’nın “he has learnt” (öğrendi) diyeceğinden kuşkumuz bulunmamaktadır. Erdoğan “van minüt” demeyi öğrenmiştir… 1990’lar ile 2000’ler arasındaki fark bu noktada gözden kaçmamalıdır.

VI

Yeni-Osmanlıcılığın “Ergenekon” ile olan ilişkisi gözden kaçırılmamalıdır. Merdan Yanardağ’ın soL’da yayınlanan “Ergenekon ve Liberalizmin Sefaleti” yazısı bir kenara not edilmelidir. Ergenekon’un dış politika boyutu artık Savcı Öz yerine iddianame yazan kalemler tarafından açık açık yazılıyor. Ergenekon’un bir boyutunun da Türkiye 2000’lerin başındaki dönemeci alırken ortaya çıkan merkezkaç etkiyi toplamak olduğu artık açıklık kazanmaktadır. Yeni-Osmanlıcılık meselesinin görünür biçimde ortaya çıkmasına neden olan “vakayı van minüt”ün ertesinde Erdoğan’ın söylediği “monşerler” sözünü tümüyle patavatsızlıkla açıklayamayız. Türk dış politikasında büyük bir dönüşüm gerçekleşmektedir ve bu dönüşüm yeni bir etaba girmiştir. Bu etabın adımlardan ilki kaçak tercüman Egemen Bağış’ın başmüzakereci yapılmasıdır. “Vakayı van minüt”e eşlik eden “monşerler” söylemin ideolojik açıdan önemi nedir? Söz konusu dönüşüme eşlik eden söylem yine “devlet elitleri-halk çocukları” ikilemine oturmaktadır. Bu durum siyasetteki bu ikilemin yarattığı cenderenin gevşemeyeceğinin bir göstergesidir.

VII

Yeni-Osmanlıcılık için gerekli altyapısal dönüşüm de büyük oranda 2000’ler içinde gerçekleşmiştir. Kastımız yalnızca “Türk sermayesi”nin “yeşil”e dönen rengi değildir. Türkiye’deki uluslararası sermayenin yapısı da yakından incelenmelidir. “Yemyeşil sermaye”nin mevcut sermaye kompozisyonunda tuttuğu yerde gözle görülür bir artış söz konusudur. İçinde bulunduğumuz kriz için de çözüm olarak “Arap sermayesi”ne başvuracakları açıktır. Bu noktada belki şu sorular anlamlı olabilir: “Masmavi” Yahudi/İsrail sermayesi ile “yemyeşil” Arap sermayesi arasında bir ayrım yapabilir miyiz? Yapabilirsek nereye kadar yapabiliriz? Bu soruları da düşünmemiz gerekmektedir. Zira 60 yıldır süren savaş Arap ve İsrail egemen sınıflarını “peace business” işinde birbirlerine sıkıca kenetlemiştir. Arapların Gazze katliamına dönük sessizliği yalnızca İsrail korkusu değildir. Öte yandan “Türk sermayesi”nin bölgedeki yaygınlaşan etkinliğine dikkat edilmelidir. Bu noktada bir tekrara düşmemek imkânsız: Buradaki Arap sermayesine dönük artan ilgi ve bu sermayenin gerekliliği ile Türkiye’nin o bölgeye olan ilgisi Özal döneminkinden farklı ve daha yoğundur.

VIII

Bu girişten çıkarken bir soru yerindedir: Kemalizm ve yeni-Osmanlıcılık arasındaki gerilim nasıl çözülür?

20. yüzyılın başında imparatorluk düzlemindeki saltanat ve anayasa arasındaki gerilim ibre saltanat seçeneğini göstermeye başlamışken burjuva cumhuriyet düzlemine sıçrayarak anayasa lehine çözülmüştür. Bugün ise burjuva cumhuriyet zeminindeki Kemalizm ve yeni-Osmanlıcılık arasındaki gerilimden bahsetmekteyiz. Bu gerilimde ibre yeni-Osmanlıcığı işaret ederken böyle bir sıçramanın olasılıklar arasına girmesi tıpkı geçtiğimiz yüzyılda olduğu gibi iradi bir müdahaleye bağlıdır. 20. yüzyılın başındaki iradi müdahaleyi yoğuran faktörler, nesnel koşullar nedeniyle -söz konusu olan bu topraklar ise- fazlasıyla ekzojendir. Bugün, 21. yüzyılın başında ise bu yoğurma görevi mevcut uluslararası atmosferde fazlasıyla içeriye yıkılmıştır. İki deneyim arasındaki en önemli fark budur. Fark bu ise ve eğer böyle bir sıçrama gerçekleşecekse yeni sıçramanın karakterini sıçramayı hayata geçirenler verecektir.

GALİP MUNZAM

emsalsiz_baris
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
39 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 387
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 08.02.2009 23:01


osnmanlıyı hiçbir zaman hazmedemeyenler
artık osmanlını o sundan bile hazımsızlık duymaya başladılar

yakında osmalı imparatorluğunada abd işbirlikçileriydi diyecekler

Jakoben_Piyade
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
31 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 4354
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 08.02.2009 23:19


Ehil olmadığın konularda atıp tutmayı çok seviyorsun.

Ehil olmadığın konularda atıp tutacağına, soru sor da cevaplayalım, öğrenmek isteyenin başımız üstünde yeri var ama ehil olmadığı konularda atıp tutanlara tahammülümüz yok.

Yazıyı okuduğunu bile sanmıyorum çünkü yazıda Osmanlı İmparatorluğu`ndan değil, Türkiye Cumhuriyeti`ne ABD tarafından dayatılan `Osmanlı misyonu`ndan bahsediliyor.


emsalsiz_baris
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
39 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 387
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 08.02.2009 23:21


soracak birşey yok yazmışsın işte yazacağını
okudumda yazdığını neydende bahsettiğinide biliyorum
yine kuş düşse emperyalistler diyeceksin

Jakoben_Piyade
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
31 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 4354
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 08.02.2009 23:24


Kuş düşmüyor, Türkiye Cumhuriyeti devleti yeniden yapılandırılıyor.

Kuş düşmüyor, Türkiye Cumhuriyeti devletinin dış politikasına ayar yapılıyor.

Kuş düşmüyor, Türkiye Cumhuriyeti`nin genetikleriyle oynanıyor.

Kuş düşünce emperyalistlerden bilmem ama bunları emperyalistlerden bilirim.

emsalsiz_baris
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
39 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 387
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 08.02.2009 23:27


ayar zamanında yapılmış zaten
senin kökünde batı aşılanmış
sen hangi değişimden hangi ayardan bahsediyorsun

Jakoben_Piyade
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
31 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 4354
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 08.02.2009 23:29


Susman lazım, ben susmazsam sen de susmayacaksın, en iyisi ben de susayım ki, sen de saçmalamaktan vazgeç.

Kafası çalışan bir arkadaş gelirse, konuyu onunla tartışmaya devam ederiz.

emsalsiz_baris
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
39 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 387
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 10.02.2009 03:51


senden başka kafası çalışan yok zaten
yolda bulduğunuburaya kopyalar sorada akıllı bilgili vatandaş :))
ne akıl ama

Jakoben_Piyade
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
31 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 4354
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 10.02.2009 04:08


Siz adamı kanser edersiniz.

arkadas.com için oturup bilimsel makale yazacak halim yok heralde.

Yeni bir konuya değinmek ve tartışma başlatmak için alıntı yapmaktan başka doğal ne var?

Ben bilgime güvendiğim konuda, tartışmayı devam ettirebileceğime inandığım konuda yaparım alıntıyı, bir insanın cevabına alıntıyla cevap vermedim bugüne kadar.

Sana bir şans daha veriyorum, bu yazıyı ve benim yeni-osmanlıcılık hakkında yazdığım yazıların hepsini oku, okumakla kalma anla, sonra gel, söyleyeceğini söyle, yoksa beni meşgul etme.

emsalsiz_baris
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
39 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 387
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 10.02.2009 04:12


ya yeni konu dediğin kendin yazar kendin okurusn
ben olmasam şuraya bir vatandaş bile yazmayacaktı
önüne gelirse buraya kopyalama

şöyle biraz daha ciddi konular bul

senden başka okuyan yoktur bunu tabii sende okuduysan :))

Jakoben_Piyade
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
31 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 4354
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 10.02.2009 04:25


Sen de takıntı yaptığımı biliyordum.

Bir bana bir de negranoya takıntılısın.

Hayra alamet görmüyorum bunu, normal değil.

Sen ülke gündemini ve dünya gündemini takip etmiyorsun anlaşılan, yoksa yeni-osmanlıcılık tartışmalarına gayr-ı ciddi deme gafletinde bulunmazdın.

Bu konu hakkında yazılmış onlarca kitap, makale var ve bugün yeni-osmanlıcılık tartışmaları en fazla ABD`de tartışılıyor.

Tabi onlar bizim baktığımız gibi bakmıyor olaylara, onların derdi Türkiye`den olabildiğince daha fazla yararlanmak, bunun için de Türkiye`ye modellerden modeller beğeniyorlar, gelecek için uygun gördükleri model yeni-osmanlıcılık.

emsalsiz_baris
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
39 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 387
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 10.02.2009 04:44


yok sana bir takıntım yok
ama önüne gelen herşeyide kopyalama
biraz dah adişe dokunur şeyler yaz

sol haberden ne bulursan kopyalıyorsun
biride çıksın zaman gazetesinin akit in vs.. bütün haberlerini kopyalasın
osmanlıcılıkta saçma sapan olmayacak hayaller
hayalgüçleri fazla :))


[1]
Arkadas.Com forum kuralları için tıklayın...           
 
KAPAT

Sınırsız Kullan