süper üye ol sınırsızca kullan


Arama
 • Gelişmiş Arama
 • Standart Arama

Hızlı Arama
 • Son 25 Bayan
 • Son 25 Erkek
 • Online Bayanlar
 • Online Erkekler
 • Bugün Doğan 25 Bayan
 • Bugün Doğan 25 Erkek
 • Arkadaş Listem
 • Engelleme Listem
 • Forum Ara
 • Takip Listem
 • Yeni Grup Aç
 • Gruplarımı Göster
 • Grup Kategorileri
 • Grup Ara
 • Yardım

Grupları Listele
 • Alfabetik Sırada
 • Açılış Tarihine Göre
 • Üye Sayısına Göre
 • Yazılan Mesaj Sayısına Göre
 • Profilimi Göster
 • Üyelik Bilgilerimi Değiştir
 • Özelliklerim
 • İstatistiklerim
 • Üyeliğimi Uzat

Profilimi Güncelle
 • Temel Bilgiler
 • Fotoğraf Ekle / Düzenle
 • Benim Durumum
 • Ne Arıyorum
 • Fiziksel Özelliklerim
 • Yaşam Tarzım
 • En Sevdiklerim
 • Kişilik Özelliklerim

Profil Ayarlarım
 • Ayarlarım


Artık Üye Fotoğraflarını
Oyluyoruz
Şu an sizin fotoğraflarınız
oylanıyor olabilir!
Üyelerimizden Gelenler
Arkadas.Com ' un pekiştirdiği dostluklar
LaVinYaDan-Nagmele® Grubu
Devamı için tıklayınız

 
F o r u m

   Tüm Forumlar
   Genel
   Gündem
   Ortadoğu`daki Savaşlardan Kim Kârlı Çıkıyor?
 


Bu yazıya sizde mesajınızı ekleyebilirsiniz
Gönderen Mesaj
Jakoben_Piyade
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
30 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 4354
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 27.01.2009 18:53


soL (DIŞ HABERLER) Hindistan merkezli Stratejik Öngörü Grubu`nun (SÖG) Norveç, Katar, İsviçre ve Türkiye`de hükümetler ya da diğer kurumlardan destek alarak yaptığı “Ortadoğu’da Savaşın Maliyeti” adlı araştırmaya göre, son 20 yılda yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine maliyeti yaklaşık 12 trilyon dolara ulaşıyor.

Mısır, İran, Irak, İsrail, Filistin, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri`ni kapsayan araştırma, Arap-İsrail anlaşmazlığı, Irak savaşı, İran ile İsrail arasındaki gerginlik, Ortadoğu`da El Kaide faaliyetleri ve Filistin`de El Fetih ile Hamas arasındaki çatışmaların yol açtığı maliyetlere yoğunlaşıyor.

1991`de başarısız olan Madrid Konferansı`ndan sonra yaşanan çatışma ve savaşların toplam maliyetinin hesaplanmaya çalışıldığı raporda, bölge ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılalarında yüzde 2`lik büyümeye denk gelen bir kaybın yaşandığı ifade ediliyor. Buna göre, eğer barış sağlansaydı ve buna iyi yönetim ile doğru ekonomik politikalar eklenebilseydi, bazı ülkelerin yıllık yüzde 8`lik bir büyüme oranı tutturmaları mümkündü. Raporda, bölge halklarının şu anda, 1991`de barışın sağlanması durumunda sahip olacaklarının yarısı kadar bir zenginliğe sahip oldukları ifade ediliyor.

Araştırmada yapılan hesaplamalara göre, eğer barış sağlanabilseydi, İsrail`de gelecek yıl kişi başına milli gelir yaklaşık 44.241 dolar civarında olacaktı. Oysa şimdi bu rakamın 23.304 dolar civarında olması bekleniyor. Aynı şekilde Batı Şeria ve Gazze Şeridi`nde kişi başına milli gelir 2.427 dolar yerine ancak 1,220 dolar olacak. Irak`ta kişi başına milli gelirin gelecek yıl 2.375 dolar olması bekleniyor ki, son 20 yıldaki çatışmalar olmasaydı bu rakam 9.681 dolar civarında olacaktı.


SÖG: Doğu-Batı ilişkilerine yoğunlaşan bir think-tank

Stratejik Öngörü Grubu, 2002 yılından bu yana Hindistan merkezli olarak faaliyet yürüten ve kendisini “hükümet yetkilileri ve diğer karar alıcılara yönelik ileri görüşlü fikirler üreten” bir kuruluş olarak tanımlıyor. Birlikte çalıştığı kurum ve kuruluşlar arasında Hindistan, Pakistan, Kanada, İsveç, Norveç ve İsviçre hükümetleri, bunlara bağlı dışişleri bakanlıkları ve uluslararası ilişkiler enstitüleri, Birleşmiş Milletler`e bağlı çeşitli kurumlar, Arap Ligi, Avrupa Parlamentosu, Dünya Bankası, Dünya Ekonomik Forumu, Türkiye’den AKP ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi gibi, kurumlar yer alıyor.


Stratejik Öngörü Grubu’nun faaliyetleri arasında, “Savaşın Maliyeti” başlığı altında yürütülen, ilki 2004’te Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi, ikincisi 2006’da Sri Lanka’daki çatışmaları konu edinen raporlar önemli bir yer tutuyor. “Ortadoğu’da Savaşın Maliyeti” adlı rapor, bu serinin üçüncü ve son bölümünü oluşturuyor.

Grubun önemli bir faaliyet alanını da, “Barış İnşası, Terör İlgası İçin” başlığı altında düzenlemekte olduğu `Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantıları` oluşturuyor. Bu toplantılardan sonuncusu “Batı ile İslam Ülkeleri Arasındaki İlişkilerin Yeniden İnşası” adıyla Kasım 2006’da Brüksel’de, Avrupa Parlamentosu’ndaki üçüncü büyük politik grup olan `Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı’nın desteğiyle yapıldı.


AKP hükümeti rapor ile yakından ilgilenmiş

Gerek son yayınlanan “Ortadoğu’da Savaşın Maliyeti” adlı raporun kapak sayfasında işbirliği yapılanlar başlığı altında “AK Party, Turkey” ifadesinin yer alıyor olmasından, gerekse SÖG’nun etkinliklerinde sık sık AKP’li bakan ve bürokratların adlarının geçmesinden, AKP hükümetinin SÖG ile ilgilenmekte olduğu anlaşılıyor.

2005 yılında ikincisi düzenlenen Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı’nın katılımcıları arasında AKP Başkan Yardımcısı Şaban Dişli ile eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış bulunuyordu.

2006’da Brüksel’de düzenlenen üçüncü toplantıda eşbaşkanlık görevini Yaşar Yakış üstlenmiş.

“Ortadoğu’da Çatışmanın Maliyeti” adlı son raporda, AKP hükümetinin katkısı çok daha belirgin bir biçimde öne plana çıkıyor. Raporun hazırlık aşamasında düzenlenen iki uluslararası çalıştaydan biri 15-16 Mart 2008 tarihinde Antalya’da yapıldı. Bu toplantıya katılan AKP’liler arasında Yaşar Yakış ve Şaban Dişli’nin yanı sıra, Devlet Bakanı Mehmet Aydın ile Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Egemen Bağış’ın adları dikkat çekiyor. Öyle ki, Bilkent Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi`nden bir akademisyen ile Türk Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Masası şefinin Türkiye’nin konu hakkındaki görüşlerini aktardığı oturumun başkanlığını Egemen Bağış yapmış.

Toplantıyı ilginç kılan bir diğer özellikse, AKP hükümetinin önemli isimlerinin, İsrail’den, Filistin’den, Ürdün’den, Mısır’dan gelen ve bir kısmı resmi sıfatlar taşıyan temsilcilerle, Arap Birliği ve Avrupa Parlamentosu’nun üyelerinin de katılımıyla Arap-İsrail çatışması veya Filistin sorunu gibi çetrefil siyasi konularda “maliyet” çıkarmak amacıyla bir araya gelmiş olmaları.


“Savaşın Maliyeti”nin başka bir yöntemle hesabı

Rapor, en genel hatlarıyla Ortadoğu’daki silahlı çatışma ve savaşların neden olduğu ekonomik, askeri, çevresel, sosyal ve politik kayıpların rakamsal olarak ifade edilebilir olanlarının alt alta toplanıp, ortaya çıkan “çarpıcı” sonuçların ilgili tarafların önüne konulması durumunda, bunun çatışmaları ve savaşları önleyebileceği kabulüyle kaleme alınmış. Başka bir deyişle, savaşın irrasyonel sonuçlarının ortaya konulmasının, savaşan tarafları rasyonel davranmaya zorlayacağı ve bunun da “barışın inşa”sına katkıda bulunacağı varsayılmış.

Raporda, Ortadoğu ülkelerinin silahlanma harcamaları önemli bir kalem olarak hesaplamalara dahil edilmiş, ancak bundan asıl nemalanmakta olanın büyük silah tekelleri, onları kollayan Batılı ülke hükümetleriyle ile işbirlikçileri olduğundan söz edilmemiş. Dolayısıyla savaşın irrasyonel sonuçları olarak ortaya çıkan resmin, aslında birileri için “gayet rasyonel” olduğunun üzeri örtülmüş.

Benzer bir durum, raporda sözü edilen gelir tahminleri için de geçerli. Savaşın ve çatışmaların olmadığı bir Ortadoğu’da yıllık büyüme hızlarında veya kişi başına düşen milli gelirde, raporda sözü edilen oranlarda artışlar gerçekleşse bile, bunun tek başına bölge halklarının yoksulluktan kurtulması anlamına gelmeyeceği atlanmış. Ortadoğu’da eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesinin, kalkınmanın sağlanmasının ve toplumsal refahın artmasının yolu, İsrail dahil, bölgedeki çoğu rejimde halkçı yönde köklü değişimler yaşanmasından geçiyor.

Raporun “Yakın Bir Barışın Sağlayacağı Faydalar” başlıklı bölümünde sayılanların hepsi -Enerji hatları, tren yolları, Filistinlilerin İsrail’in uluslararası hava limanlarına ulaşımı, Filistin Menkul Değerler Borsası’nın kurulması Akabe Körfezi, Suveyş Kanalı ve Sina Yarımadasının barış bölgesi haline gelmesi vb- bölge halklarından çok AKP türünden “tüccar” zihniyetlilerin kalkınmasının aracı haline gelmesi muhtemel başlıklardan oluşuyor.

medoo27
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
41 yaşında / Bayan
Yurtdışı
Almanya
Aktif Toplam Yazı : 1875
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 27.01.2009 19:09


ya kolay gelsin arkadaşta hep siyasetten bahsetmişsin.ve uzun konular acıklamak baya bi zaman isityor.bizim yapacamız açıklamanında hiçbişeye faydası olacanıda sanmıyorum:))neden böyle düşündümü sorarsan yazılarını kontrol ettim ondan:))

Jakoben_Piyade
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
30 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 4354
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 27.01.2009 19:16


Özür dilerim, benim kafam siyasetten başka bir şeye basmıyor:))

Eee burası da gündem panosu ve savaşlar sadece Türkiye`nin değil dünyanın gündemi:))


medoo27
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
41 yaşında / Bayan
Yurtdışı
Almanya
Aktif Toplam Yazı : 1875
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 27.01.2009 19:36


peki bişeye careniz oldumu acaba burda şimdi bide care olması lazım fikirle olmaz değilmi:)

Jakoben_Piyade
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
30 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 4354
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 27.01.2009 19:46


Türkiye`nin ve dünyanın sorunlarına sanal alemden çözüm üretmek gibi veya bu sorunlara karşı sanal alemde mücadele etmek gibi `hastalıklı bir kafa`ya sahip değilim:))

Burası gündem panosu ve güncel haberleri paylaşıyorum o kadar, isteyen okur bilgilenir, isteyen okumaz ilgilenmez:))

Reelde biz mücadelemizi veriyoruz zaten.

medoo27
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
41 yaşında / Bayan
Yurtdışı
Almanya
Aktif Toplam Yazı : 1875
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 27.01.2009 19:50


tamam ya ne kızıyosun bişeymi dedik allah allah sadece burası ne kadar dogru bu konular için onu sordum:))))şimdi günlük haberleri veriyomusun sen burda ona göre gelip bilgimi alım zamanım yok ondan bari faydası olsun:)))bak şimdi bunada kızarsın sen:)))

cigdemcim
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
80 yaşında / Bayan
Yurtdışı
Togo
Aktif Toplam Yazı : 1765
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 27.01.2009 19:54


Yazıda farkındalığı arttırmak için ortaya konan çok somut gerçekler var
çare önce ne kadar uytulduğumuzun farkına varmak
sonrada haksızlıklarla mücadele etme cesareti göstermek olsa gerek,
her şeyi de Buraktan beklemeyelim ama cık cık:)

medoo27
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
41 yaşında / Bayan
Yurtdışı
Almanya
Aktif Toplam Yazı : 1875
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 27.01.2009 19:58


mrb:)burak piyade arkadaşmı ilk önce bilelim:))ve zaten herseyi buraktan bekleimiyoruz tabiki sadece konular burası için agır olmus bunu söylemek istedim:))ben forumlara pek yazmam bu dikkatımı çekti sadece:))eger faydası olursada sevinirim memleket için yazıyor arkadaş:))

cigdemcim
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
80 yaşında / Bayan
Yurtdışı
Togo
Aktif Toplam Yazı : 1765
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 27.01.2009 20:03


Tarih ve Gündem panolarının başlıklarına bir göz atarsanız bu tür yazılar için ayrıldıklarını göreceksiniz
Burak`da takip edebildiğim kadarı ile gündemi yakından takip eden oldukca aydınlatıcı yazılar yazıyor
neyse reklama girmeyip panonun akışını değiştirmeyeyim:)

incredible84
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
33 yaşında / Erkek
Sarıyer
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 45
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 27.01.2009 20:04


arkadaş dünya ve türkiye gündemini holding ve de cemaat medyasının aktardıklarından farklı olarak halkaların gördüğü zararları belirterek , kimlerin nelerden ne kadar çıkar sağladığını anlatarak bize aktarıyor ve insanların buzlanmış beyinlerini çözmek için uğraşıyor.medoo27 görüşlerinizden anlaşılan şu ki buzlanmayı çözmek için daha çooook uğraşmak gerekiyor.arkadaşa bu çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum.

KEKO01
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
56 yaşında / Erkek
Şile
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 1170
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 27.01.2009 21:06


lütfen konuyu saptırmayalım..dedikodu ve aşk chat larından anlayanlar buraya yazma zahmetinde bulunmasın gitsin sanal aşkını yaşasın..:)))

kim karlı çıkacak elbetdeki..ABD ve İSRAİL....

praksis
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
47 yaşında / Erkek
Bakırköy
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 44
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 27.01.2009 21:10


bu günkü savaşlar emperyalist paylaşım savaşlarıdır.. sanayisi gelişmiş,uluslararası dev tekellerin üretim çarkını döndermek üzere ihtiyacı olan hammade ve enerji -petrol,doğalgaz-alanlarında bu savaşa dönüşebiliyor.
kafkas petrollerinin,orta asyadaki doğalgaz alanların,ortadoğudaki petrol kaynaklarının,afrikadaki bazı madenler,güney amerikanın bakır madenleri gibi..

artan ihtiyacı dolayısıyla çin ve rusyanın bu alanlara yönelmesi,dev tekellerin kendine bağımlı işbirlikçi gerici yönetimleri desteklemesi olağan sayılabiliyor..
yerli halkların yoksullaşması pahasına süren bu talan devam ettikçe savaşlar kaçınılmazdır.

Jakoben_Piyade
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
30 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 4354
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 27.01.2009 21:12


Bu sorunun cevabı yazının içinde net bir şekilde verilmiş.

`Büyük silah tekelleri, onları kollayan Batılı ülke hükümetleriyle ile işbirlikçileri`.

medoo27
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
41 yaşında / Bayan
Yurtdışı
Almanya
Aktif Toplam Yazı : 1875
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 27.01.2009 23:36


iyide arkadaşlar ben kötü bişey demedimki sadece arkadaşın yazılarının agır oldunu söyledim buda benim fikrimdi:)ha bide keko arkadasın bahsettiği gibi dedikodu sanal yada asşk la alakası yok burda olmamın belirteyim:)buzlanamda yok tşk:)

Jakoben_Piyade
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
30 yaşında / Erkek
Çankaya
Ankara
Aktif Toplam Yazı : 4354
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 28.01.2009 00:47


Demokratik, kapitalist, emperyalist` batılı ülkelerin hükümetleri büyük silah tekellerini destekliyor çünkü dünyanın geri kalmış bölgelerinde savaşlar, karışıklıklar çıkartarak, dünyanın geri kalmış bölgelerini istikrarsızlığa sürükleyerek, dünyanın geri kalmış bölgelerini askeri, siyasi ve ekonomik müdahaleye uygun hale getiriyorlar.

`Demokrasi ve özgürlük götürmek` argümanını kullanmaları için buna ihtiyaçları var, bu politikalarına işbirlikçiler de yardım ediyor, kim bunlar, dünyanın geri kalmış bölgelerindeki gerici rejimler.

`Dünyaya barışı hakim kılmak` iddiasındaki batılı ülkelerin hükümetleri el altından veya açıktan savaş kışkırtıcılığı yaparsa, savaş kışkırtıcıları `kurtarıcı` pozisyonunda görülürse, o dünyada barışın hakim kılınması da bir hayalden öteye gidemez.[1]
Arkadas.Com forum kuralları için tıklayın...           
 
KAPAT

Sınırsız Kullan