süper üye ol sınırsızca kullan


Arama
 • Gelişmiş Arama
 • Standart Arama

Hızlı Arama
 • Son 25 Bayan
 • Son 25 Erkek
 • Online Bayanlar
 • Online Erkekler
 • Bugün Doğan 25 Bayan
 • Bugün Doğan 25 Erkek
 • Arkadaş Listem
 • Engelleme Listem
 • Forum Ara
 • Takip Listem
 • Yeni Grup Aç
 • Gruplarımı Göster
 • Grup Kategorileri
 • Grup Ara
 • Yardım

Grupları Listele
 • Alfabetik Sırada
 • Açılış Tarihine Göre
 • Üye Sayısına Göre
 • Yazılan Mesaj Sayısına Göre
 • Profilimi Göster
 • Üyelik Bilgilerimi Değiştir
 • Özelliklerim
 • İstatistiklerim
 • Üyeliğimi Uzat

Profilimi Güncelle
 • Temel Bilgiler
 • Fotoğraf Ekle / Düzenle
 • Benim Durumum
 • Ne Arıyorum
 • Fiziksel Özelliklerim
 • Yaşam Tarzım
 • En Sevdiklerim
 • Kişilik Özelliklerim

Profil Ayarlarım
 • Ayarlarım


Artık Üye Fotoğraflarını
Oyluyoruz
Şu an sizin fotoğraflarınız
oylanıyor olabilir!
Üyelerimizden Gelenler
Arkadas.Com ' un pekiştirdiği dostluklar
LaVinYaDan-Nagmele® Grubu
Devamı için tıklayınız

 
F o r u m

   Tüm Forumlar
   Yaşam
   Din ve İnanç
   hz aliye göre iman , inanan , mümin kavramları ile akıl ...
 


Bu yazıya sizde mesajınızı ekleyebilirsiniz
Gönderen Mesaj
ebuzer
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
40 yaşında / Erkek
Eminönü
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 40
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 02.03.2008 22:41


İman dört direk üstünde durur:

1-Sabır,
2-yakıyn,
3-adalet,
4-cihâd.

Sabır dört kısımdır:

1-Özlem,
2-korku,
3-çekinmek,
4-tetikte durmak.

Cenneti özleyen dileklerden vazgeçer. Cehennemden korkan haramlardan çekinir. Dünyada çekinen kişi, dünyâ musîbetlerini hiçe sayar. Ölüme karşı tetik duransa hayırlı işlere koşar.

Yakıyn de dört kısımdır:

1-Akıllılık,
2-hikmeti yormak,
3-geçmişlerden öğüt almak,
4-geçenlerin yolunu yordamını izlemek.

Akıllılıkta gözü açık olana hikmet aydınlanır. Hikmeti apaydın gören ibret alır. İbret alansa geçmişlerdenmiş gibi hareket eder. Dünyaya da aldanmaz.

Adalet de dört kısımdır:

1-Anlayışta derine dalmak,
2-bilgide derin olmak,
3-aydın hükümle karara varmak,
4-hilimde direnmek.

Kim anlayış sâhibi olursa, ilmin dibine dalar; kim ilmin dibine dalarsa hükümde yol yordam neyse elde eder; hilim sâhibi olansa yaptığı işte ileri gitmez, insanlar arasında tertemiz yaşar.

Savaş da dört kısımdır:

1-Doğruyu buyurmak,
2-kötülüğü nehyetmek,
3-gerçek işlerde doğru olmak,
4-gerçeğe uymayanlara düşmanlık gütmek.

Doğruyu buyuran kişi inananların bellerini doğrultur; kötülüğü nehyeden, münâfıkların burunlarını kırar; gerçek işlerde doğru hareket eden, kendisine gereken şeyi yapar; kötülüklere, gerçeğe uymayanlara düşman olan, Allah için kızan kişiyse öyle bir hâle erer ki, Allah onun yüzünden onun düşmanlarına kızar ve kıyâmet gününde onu razı eder.

Küfür de dört direk üstünde durur:

1-Doğru olmayan şeylerde derine dalmak,
2-kavga yolunu tutup ululanmak,
3-gerçekten sapmak,
4-aykırı yol tutmak.

Gerçek olmayan şeylerde derine dalan, gerçeğe ulaşamaz; bilgisizlikle kavgaya girişen, kavgayı çoğaltan, gerçeğe karşı kör olur kalır. Kim gerçekten saparsa iyi şey ona kötü görünür; kötülükse güzelleşir; sapıklık sarhoşluğuna tutulur. Aykırı yol tutanınsa yolları güçleşir, işleri sarpa sarar, kurtuluş yolu da daraldıkça daralır.
Şüphe de dört direk üstünde durur: Batıl üzere savaşmak, korkmak, işkile düşmek, sapıklığa teslîm olmak. Savaşmayı âdet edinmenin gecesi sabah olmaz. Korkanın önündeki ardına düşer. Şüpheye yolunda yelip yortanı o şüphe, şeytanların ayakları altına atar; dünyâ tehlikeleri yüzünden sapıklığa teslim olansa dünyâda da helâk olur, âhirette de.

ebuzer
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
40 yaşında / Erkek
Eminönü
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 40
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 02.03.2008 22:43


Sizi İslâm`a öylesine bir nispetle mensup sayayım ki benden önce kimse böyle bir nispeti söylememiştir.

İslâm teslîm oluştur;

teslîm oluş yakıyndir;

yakıyn gerçeklemektir;

gerçeklemek ikrardır;

ikrar emre uymaktır;

emre uymaksa o emirleri yerine getirmektir.

ebuzer
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
40 yaşında / Erkek
Eminönü
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 40
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 02.03.2008 22:43


* İman gönülle tanımak, dille ikrâr etmek, âzâ ile de kullukta bulunmaktır.

ebuzer
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
40 yaşında / Erkek
Eminönü
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 40
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 02.03.2008 22:45


* Allah

imânı şirki temizlemek,

namazı ululuğu bırakmak,

zekâtı rızka sebep olmak,

orucu kulların ihlâsını sınamak,

haccı dîni kuvvetlendirmek,

savaşı, İslâm`ı yüceltmek, doğruyu buyurmayı halkı düzgün bir hâle sokmak,

kötülükten nehyetmeyi, kötü kişileri fenalıktan çekmek, yakınlarla buluşup görüşmeyi, onları görüp gözetmeyi, Müslümanların sayılarını çoğaltmak,

kısâsı onları korumak, ahitleri yerine getirmeyi, haram olan şeylerin ne kadar kötü olduğunu anlatmak için emretti.

İçkiyi aklı korumak,

hırsızlığı temizliği bildirmek,

zinâyı soyu-sopu gözetmek,

livâtayı nesli çoğaltmak için nehyetti.

Tanıklıkta bulunmayı kulların haklarını yerine getirmek için buyurdu.

Yalanı bırakmayı gerçeğin yüceliğini bildirmek için emretti.

Selâm vermeyi zarardan, korkudan korunmamız,

için emir buyurdu.[2]

ebuzer
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
40 yaşında / Erkek
Eminönü
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 40
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 02.03.2008 22:47


* İnananın

yüzünde güleçlik vardır,

kalbindeyse hüzün.

Gönlü her şeyden geniştir,

nefsi her şeyden alçak.

Yücelikten nefret eder,

şöhrete düşmandır,

gamı gussası uzundur,

düşünmesi derin.

Susması fazladır;

vakti yoktur.

Çok şükreder,

çok sabreder.

Düşünceye dalmıştır,

ihtiyâcı olanları görünce kendi ihtiyâcını hatırlamaz bile.

Huyu güzeldir,

geçinmesi hoş ve yumuşak.

Şeref ve din bakımından serttir,

huy bakımından kuldan alçak.

ebuzer
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
40 yaşında / Erkek
Eminönü
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 40
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 02.03.2008 22:48


Bu ümmetin en hayırlıları hakkında bile Allah`ın azâbından emin olmamalısın; çünkü yüce Allah "Allah azâbından emin olanlar ancak zarara uğramış topluluk-lardır" buyurmuştur(7, A`râf, 99);

bu ümmetin en kötüsü hakkında bile Allah`ın rahmetinden ümit kesmemelisin; çünkü Allah, "Allah`ın rahmetinden kâfir olan topluluktan başka kimsecikler ümit kesmez" buyurmuştur. (Yûsuf, 87).

ebuzer
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
40 yaşında / Erkek
Eminönü
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 40
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 02.03.2008 22:49


İnanan kişinin günde üç işi vardır:

1-Bir zaman Rabbiyle münâcât eder, ona kullukta bulunur;

2-bir zaman geçimi için çalışır;

3-bir zamanı da vardır, helâl ve güzel lezzetlerle zevklenir.

ebuzer
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
40 yaşında / Erkek
Eminönü
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 40
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 02.03.2008 22:49


Akıllı kişi, ancak üç şey için yolculuk eder:

1-Geçimini sağlamak,

2-âhiretini elde etmek,

3-yahut da haram olmayan zevk ve lezzet elde etmek için.

ebuzer
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
40 yaşında / Erkek
Eminönü
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 40
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 02.03.2008 22:50


İmânın alâmeti,

yalan sana fayda, gerçek zarar verecek olsa bile gerçeği seçmen,

sözünü bilginden fazla söylememen,

başkalarının sözlerinde de Allah`tan korkman, çekinmendir.

ebuzer
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
40 yaşında / Erkek
Eminönü
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 40
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 02.03.2008 22:50


Tevhid Allah`ı vehmine göre tavsif etmemek,

adaletse Allah`ı hikmet ve adalete zıt şeylerle töhmetlememektir.

ebuzer
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
40 yaşında / Erkek
Eminönü
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 40
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 02.03.2008 22:51


Mümin,

kardeşlerine karşı ululanmaya,

ona güler yüz göstermemeye başladı mı, ondan ayrıldı demektir.

ebuzer
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
40 yaşında / Erkek
Eminönü
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 40
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 02.03.2008 22:51


* Mümin,

sevgisi Allah için,

nefreti Allah için,

alması Allah için,

bırakması Allah için olan kişidir.

ebuzer
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
40 yaşında / Erkek
Eminönü
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 40
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 02.03.2008 22:51


* Mümin,

insanların ezâsına tahammül eden,

fakat hiç kimsenin ondan incinmediği kişidir.

ebuzer
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
40 yaşında / Erkek
Eminönü
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 40
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 02.03.2008 22:53


* Beden secdesi,

yüzün en şerefli yerlerini toprağa koymak, avuçlarıyla, dizleriyle, ayak parmaklarıyla, gönül alçaklığıyla ve hâlis niyetle toprağa kapanmaktır.

Gönül secdesiyse

geçici şeyleri gönülden çıkarmak, varlığı yok olmayacak şeylere tam bir himmetle yönelmek, ululuğu ve benliği bırakmak, dünyâ bağlarını kesmek, peygamberlik huylarıyla huylanmaktır.
*
Bedenin orucu,

irâde ve ihtiyarla azaptan korkup sevaba girmeyi, ecre nâil olmayı dileyerek yemekten kesilmektir.
Nefsin orucu, beş duyguyu öbür suçlardan çekmek, kalbi de bütün şer sebeplerinden ayırmaktır.

Kalbin orucu, dil orucundan, dilin orucu karnın orucundan hayırlıdır.

ebuzer
 • Mesaj
 • Profil
 • Ekle
40 yaşında / Erkek
Eminönü
İstanbul
Aktif Toplam Yazı : 40
[ Göster ]
Yazılış Tarihi : 02.03.2008 22:54


Hiç biriniz

rabbinizden başkasından birşey ummasın; günâhından başka bir şeyden korkmasın.

Hiç biriniz

kendisinden bilmediği bir şey sorulunca bilmiyorum demekten utanmasın.

Hiç bir kimse bilmediği bir şeyi öğrenmekten çekinmesin.

Sabredin, çünkü sabır imana nispetle cesetteki baş gibidir. Başı olmayan bedende hayır yoktur. Sabır olmadıkça da imandan hayır gelmez.


[1] [2] [3]
Arkadas.Com forum kuralları için tıklayın...           
 
KAPAT

Sınırsız Kullan